Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, kopiëren, printen of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar. Dit geldt voor de teksten, de luisterfragmenten, de videofragmenten en de foto’s, die eigendom zijn van Huub de Vriend.
  Copyright © Huub de Vriend